PKO 2022 w Płocku

PKO 2022 w Płocku

Polska Konferencja Optyczna, organizowana przez Sekcję Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Fundacją Candela w 2022 roku, odbędzie się w Płocku w Hotelu Tumskim.  

Hotel Tumski