Apps

Zgłoszenia abstraktów

Komitet Naukowy Polskiej Konferencji Optycznej zaprasza do przesyłania abstraktów prezentacji w ramach tegorocznej edycji PKO. Zgłoszone abstrakty zostaną…

PKO 2022 w Płocku

Polska Konferencja Optyczna, organizowana przez Sekcję Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Fundacją Candela w 2022 roku, odbędzie się…