Polska Konferencja Optyczna 2023

4-7 lipca 2023, Toruń

O konferencji

Tegoroczna edycja Polskiej Konferencji Optyczne odbędzie się w dniach 4-7 lipca 2023 roku w Toruniu. Konferencja organizowana jest przez Sekcję Optyki Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Fundację Candela.

Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju. PKO jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce

Ważne terminy dla edycji 2023

Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń wystąpień na VII Polską Konferencję Optyczną

Otwarcie rejestracji na konferencję.

Ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń wystąpień.

Ostatni dzień rejestracji z niższą opłatą konferencyjną

Zamknięcie rejestracji

Rozpoczęcie konferencji w Toruniu.

Zakończenie konferencji, wręczone nagród, wyjazd z Torunia.

Obszary tematyczne konferencji

Aktualności

Organizatorzy

logo Fundacji Candela

Sponsorzy – zapraszamy do wsparcia wydarzenia!