Polska Konferencja Optyczna 2022

12-15 czerwca 2022, Hotel Tumski – Płock

O konferencji

Polska Konferencja Optyczna organizowana jest co dwa lata przez Sekcję Optyki PTF. Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju. PKO’22 jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce. 

Tegoroczna edycja Polskiej Konferencji Optyczne odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2022 roku w Hotelu Tumskim w Płocku., we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego.

Ważne terminy

Ostatni dzień nadsyłania poterminowych zgłoszeń wystąpień. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zgłoszenia

Ostatni dzień rejestracji na konferencję.

Pierwszy dzień konferencji. Przyjazd do Płocka.

Zakończenie konferencji.

Do rozpoczęcia konferencji pozostało

Obszary tematyczne konferencji

Aktualności

Organizatorzy

logo-ptf

Sponsorzy