Polska Konferencja Optyczna 2022

12-15 czerwca 2022, Hotel Tumski – Płock

O konferencji

Polska Konferencja Optyczna organizowana jest co dwa lata przez Sekcję Optyki PTF. Wydarzenie ma na celu integrację środowiska polskich optyków oraz stworzenie platformy do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej, i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju. PKO’22 jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce. 

Tegoroczna edycja Polskiej Konferencji Optyczne odbędzie się w dniach 12-15 czerwca 2022 roku w Hotelu Tumskim w Płocku, we współpracy z Fundacją Aleksandra Jabłońskiego.

Ważne terminy

Pierwszy dzień konferencji. Przyjazd do Płocka.

Zakończenie konferencji.

Do tego dnia wszyscy uczestnicy PKO otrzymają elektroniczne certyfikaty uczestnictwa w konferencji

Obszary tematyczne konferencji

Aktualności

Organizatorzy

logo-ptf

Sponsorzy

Wydarzenie wspierane jest przez