Klaudia Karlińska

Nagrody za najlepszą prezentację i plakat

Podczas Polskiej Konferencji Optycznej 2022, oceniane były prezentacje oraz plakaty prezentowane przez młodych naukowców. Decyzją Komitetu Naukowego, na…