Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na liczne zapytania, publikujemy informację o koszcie udziału w VII Polskiej Konferencji Optycznej. W przypadku pozyskania dodatkowego finansowania przed rozpoczęciem rejestracji – wysokość opłaty konferencyjnej może zostać obniżona.

Wczesna rejestracja – do 26 maja (włącznie)

Opłata konferencyjna: 1400 PLN netto + VAT

Zakwaterowanie w hotelu konferencyjnym, w pokoju 1-osobowym, w dniach 4-7 lipca – 1200 PLN netto + VAT (cena zawiera śniadanie oraz wstęp do SPA).

Zakwaterowanie w hotelu konferencyjnym, w pokoju 2-osobowym współdzielonym, w dniach 4-7 lipca 2023 – 700 PLN netto + VAT (w cenie zawarte jest śniadanie oraz wstęp do SPA).

Późna rejestracja – od 27 maja 

Opłata konferencyjna: 1800 PLN netto + VAT 

Zakwaterowanie w hotelu konferencyjnym, w pokoju 1-osobowym, w dniach 4-7 lipca – 1400 PLN netto + VAT (cena zawiera śniadanie oraz wstęp do SPA).

Zakwaterowanie w hotelu konferencyjnym, w pokoju 2-osobowym współdzielonym, w dniach 4-7 lipca 2023 – 850 PLN netto + VAT (w cenie zawarte jest śniadanie oraz wstęp do SPA).

 

Opłata konferencyjna zawiera: koszt udziału w konferencji, pakiet konferencyjny, przerwy kawowe, przerwy obiadowe, kolację konferencyjną, udział w programie kulturowo-krajoznawczym oraz wydarzeniach networkingowych.

Opłata nie zawiera: dojazdu, zakwaterowania (płatne oddzielnie), koszty druku plakatu, śniadań oraz kolacji.

 

Zwolnienie z VAT

W przypadku gdy udział w konferencji finansowany jest ze środków publicznych, istnieje możliwość zwolnienia z VAT. W takim przypadku konieczne będzie wypełnienie i podpisanie oświadczenia. Szczegóły techniczne przesyłanie oświadczeń zostaną opublikowane wraz z otwarciem konferencji.

 

Dofinansowanie udziału osób studiujących

Organizatorzy przewidzieli dedykowany program wsparcia finansowego dla osób studiujących (studentów_ek oraz doktorantów_ek), którzy wezmą aktywny udział w konferencji (wygłoszenie prezentacji lub zaprezentowanie plakatu) a ich zgłoszenie zostało pozytywnie ocenione przez Komitet Naukowy.