Zgłoszenia poterminowe

Zgłoszenia poterminowe

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku minął termin zgłaszania wystąpień. Zgłoszenia zostały przekazane Komitetowi Naukowemu do oceny, na podstawie której zostanie przygotowany program Polskiej Konferencji Naukowej 2022. Program zostanie opublikowany na stronie internetowej do końca kwietnia 2022 roku. 

Zgłoszenia przesłane 2 kwietnia lub później, zostaną uwzględnione w drugiej kolejności.