Aktualności

Zgłoszenia poterminowe

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2022 roku minął termin zgłaszania wystąpień. Zgłoszenia zostały przekazane Komitetowi Naukowemu do…