Polska Konferencja Optyczna

PKO

Polska Konferencja Optyczna

Konferencja ma na celu integrację środowiska polskich optyków. Tworzy platformę do spotkania i wymiany poglądów szerokiego grona osób, dla których ważny jest rozwój polskiej myśli naukowej i inżynierskiej oraz dydaktyki w dziedzinie optyki. Konferencja łączy wysoki poziom naukowy z możliwie szerokim spektrum tematycznym tak, aby była reprezentatywna dla całej polskiej optyki. Starannie dobrane wykłady zaproszone umożliwiają rozpoczynającym pracę młodym naukowcom poznanie tematyki badań prowadzonych w innych ośrodkach w kraju.  Konferencja jest też jednym z nielicznych forów, na których propagowany jest język polski w optyce.

Edycja 2023

Toruń

W 2023 roku Polska Konferencja Optyczna zorganizowana zostanie w Toruniu.

Komitet Naukowy

Poprzednie edycje