Zgłoś propozycje wystąpienia podczas Polskiej Konferencji Optycznej 2023

Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komitet Naukowy Polskiej Konferencji Optycznej. Wyniki oceny wraz z informacją o programie zostaną rozesłane do końca kwietnia 2023 roku. Możliwe jest zgłoszenie abstraktu prezentacji ustnej lub plakatowej. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym – pko@candela.org.pl. Na konferencję przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia napisane w języku polskim. W przypadku nadesłania zgłoszenia w innym języku organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia. Zgłoszenia zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.
Zgłoszenie na Polską Konferencję Optyczną zawiera następujące elementy:

– streszczenie zgłoszenia w wersji tekstowej o długość do 800 znaków (uwzględniając spacje i znaki interpunkcyjne),
–  pełne zgłoszenia – 1 strona w formacie A4,  sformatowana zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej, przesłana w formacie pdf.

Formatowanie:

Abstrakty powinny zostać sformatowanie zgodnie z wytycznymi opisanymi w poniższych szablonach – dostępnych do pobrania poniżej.  

szablon w PDF,
szablon w programie Microsoft Word,
szablon w LaTeX (do pobrania z serwisu OverLeaf).

Zgłoszenia, które nie zostaną sformatowane zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej mogą zostać odrzucone i nieprzekazane do oceny.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej events.candela.org.pl/pl

Często zadawane pytania (FAQ)

Do 16 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59. 

Tak. Jednak ze względu na ograniczenia w długości pliki pdf ze zgłoszeniem, możliwe jest pominięcie tego elementu w pliku pdf. Niemniej krótki abstrakt (do 800 znaków) jest elementem obowiązkowym, który należy załączyć przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego. Pełne zgłoszenia zostaną ocenione przez Komitet Naukowy i opublikowane w książce abstraktów. Abstrakty zgłoszenia zostaną wykorzystane w publikacji programu.