Rejestracja na PKO'2023

Etapy rejestracji

1. Rezerwacja miejsca

W celu zarezerwowania miejsca, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacji dostępnego pod poniższym linkiem. Po poprawnym wypełnieniu formularza rezerwacyjnego na wskazany adres email zostanie przesłana pro-forma z danymi do przelewu. Prosimy o wskazanie numeru pro-formy w tytule przelewu,  co usprawni proces weryfikacji płatności.  W przypadku chęci uzyskania zwolnienia z VAT prosimy o przesłanie oświadczenia zgodnie z procedurą opisaną tutaj.

2. Uiszczenie opłaty konferencyjnej

Warunkiem koniecznym potwierdzenia rezerwacji jest opłacenie należności w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przesłania formularza rezerwacji. Dane do przelewu znajdują się na pro-formie, która została załączona do potwierdzenia wypełnienia formularza rezerwacyjnego.

 

Jeżeli rezerwacja nie zostanie opłacona w przeciągu 24 dni kalendarzowych – zostanie ona anulowana. Organizatorzy nie mogą zagwarantować, że wybrana konfiguracja uczestnictwa w PKO’2023 będzie ponownie dostępna. 

 

Po 10 dniach od wypełnienia formularza, system wygeneruje automatyczne przypomnienie o konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. 

 

Organizatorzy są świadomi wydłużonych terminów opłacenia faktur w niektórych jednostkach – w takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt i przedłużenie terminu płatności. 

3. Potwierdzenie otrzymania płatności i rejestracji

Po otrzymaniu płatności przez Organizatorów Uczestnik otrzyma na adres email wskazany w formularzu potwierdzenie rejestracji na VII Polską Konferencję Optyczną.

4. Wystawienie faktury
Końcowa faktura zostanie wystawiona do 7 dni robocznych od dnia otrzymania płatności.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna z zakwaterowaniem w pokoju 1-osobowym w Hotelu Bulwar****

Wysokość opłaty konferencyjnej to 2600 PLN netto + VAT.  Po 26 maja opłata konferencyjna wzrośnie do 3200 PLN netto + VAT.

Opłata zawiera koszt udziału w konferencji, pakiet konferencyjny, udział w wydarzeniach integracyjnych, zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym w terminie 4-7 lipca 2023, śniadania i  obiady (w dniach (5-7 lipca) oraz przerwy kawowe.

Opłata konferencyjna z zakwaterowaniem w pokoju 2-osobowym, współdzielonym z drugim uczestnikiem konferencji

Wysokość opłaty konferencyjnej to 2100 PLN netto + VAT.  Po 26 maja opłata konferencyjna wzrośnie do 2650 PLN netto + VAT.

Opłata zawiera koszt udziału w konferencji, pakiet konferencyjny, udział w wydarzeniach integracyjnych, zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym (współdzielonym)  w terminie 4-7 lipca 2023, śniadania i  obiady (w dniach 5-7 lipca) oraz przerwy kawowe.

Podstawowa opłata konferencyjna

Wysokość takiej opłaty konferencyjnej to 1400 PLN netto + 23% VAT.  Po 26 maja opłata konferencyjna wzrośnie do 1800 PLN brutto.

Opłata zawiera koszt udziału w konferencji, pakiet konferencyjny, udział w wydarzeniach integracyjnych, obiady (w dniach (5-7 lipca) oraz przerwy kawowe.

Co zawiera opłata konferencyjna

udział w wydarzeniu, pakiet materiałów konferencyjnych, obiady, przerwy kawowe, udział w wycieczce, udział w kolacji konferencyjnej, zakwaterowanie (z wyjątkiem podstawowej opłaty).

Co NIE jest zawarte w opłacie konferencyjnej?

Dojazd do i z Torunia, kolacji, koszt druku plakatu. Podstawowa opłata konferencyjna nie zawiera również zakwaterowania i śniadań.

Stawka VAT

Opłata konferencyjna, jako usługa kompleksowa, objęta jest stawką 23% VAT. W przypadku finansowania udziału w konferencji ze środków publicznych istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z podatku VAT – szczegóły zostały opisane poniżej. 

Zakwaterowanie

Hotel Bulwar****

Organizatorzy zarezerwowali wszystkie pokoje w Hotelu Bulwar****  dla uczestników konferencji. Ilość miejsc jest ograniczona. W tym samym  hotel zorganizowane będą sesje plenarne, sesja plakatowa, kolacja konferencyjna oraz przerwy kawowe i obiadowe.  Więcej informacji o Hotelu można znaleźć na jego stronie internetowej (kliknij, by otworzyć stronę)

 

Zwolnienie z VAT

Zwolnienie z VAT dla osób, których udział finansowanych jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W przypadku gdy udział w PKO’2023 finansowany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych, istnieje możliwość uzyskania zwolnienia opłaty konferencyjna z podatku VAT. W tym celu należy przesłać do Fundacji Candela oświadczenie o finansowaniu uczestnictwa w konferencji. Poniżej opisujemy możliwe sposoby złożenia oświadczenia.

Oświadczenia prosimy przesyłać na adres piotr.wegrzyn@candela.org.pl

 

Oświadczenie opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

W tym celu należy wypełnić oświadczenie dostępne poniżej,  opatrzyć je podpisem zaufanym lub kwalifikowanym w formacie PAdES (plikiem końcowym ma być plik pdf) i przesłać na adres piotr.wegrzyn@candela.org.pl. Po zweryfikowaniu treści oświadczenia i ważności podpisu zostanie wystawiona pro-forma z opłatą konferencyjną zwolnioną z VAT.

Więcej informacji:

Jak podpisać podpisem zaufanym dokument?

Oświadczenie w treści maila

Jest to najprostszy sposób złożenia oświadczenia, jednak dostępny tylko i wyłącznie dla osób, których adres email, z którego prześlą oświadczenie, będzie zawierał pełne imię i pełne nazwisko, a domena adresu będzie kojarzona z zadeklarowaną afiliacją. Fundacja zastrzega sobie możliwość odmówienia przyznania zwolnienia  w przypadku braku możliwości zweryfikowania tożsamości osoby wysyłającej bazując na adresie email. Przykłady adresów email uniemożliwiających zwolnienie mplanck@pan.pl (brak imienia), 5486565@uw.edu.pl (brak imienia i nazwiska), lub donna.strickland@gmail.com (brak możliwości zweryfikowania afiliacji).

Oświadczenie podpisane osobiście i przesłane na adres Fundacji

Wydrukowane oświadczenie (wzór dostępny poniżej) prosimy wypełnić i podpisać własnoręcznie. Następnie oświadczenie należy wysłać na adres: Fundacja Candela, ul. Grochowska 357/513, 03-822 Warszawa. Po otrzymaniu zaświadczenia zostanie wystawiona pro-forma skorygowana o podatek VAT.

Nie przyjmujemy oświadczeń w postaci zeskanowanego dokumentu, który został podpisany własnoręcznie. Akceptowane będą wyłącznie formy opisane powyżej.
Oświadczenia – pliki do pobrania

Plik PDF – edytowalny formularz – zalecane otwarcie w programie firmy Adobe np. Adobe Reader

Plik .docx – Word

Plik .pages – Apple Pages

 

Treść oświadczenia do przesłania mailem

Ja, [IMIĘ, NAZWISKO], afiliowany przy [NAZWA INSTYTUCJI] oświadczam, że mój udział w VII Polskiej Konferencji Optycznej finansowany jest w całości ze środków publicznych, i ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

lub

Ja, [IMIĘ, NAZWISKO], afiliowany przy [NAZWA INSTYTUCJI] oświadczam, że mój udział w VII Polskiej Konferencji Optycznej finansowany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych,  i ma charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Granty dla studentów

Obniżona opłata konferencyjna

Przewidziane zostały granty mające na celu obniżenie opłaty konferencyjnej (nawet do 95 %) dla najlepszych zgłoszeń nadesłanych przez studentów_ki oraz doktorantów_tki.  Osoby chcące zaaplikować o przyznanie dofinansowania proszone są o wypełnienie formularza dostępnego pod poniższym linkiem. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji statusu studenta/doktoranta.

 

Granty będą przyznawane w dwóch turach. W przypadku zdobycia dodatkowego źródła finansowania – otworzona zostania również trzecia tura. Priorytet otrzymają osoby, których zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do prezentacji ustnej podczas konferencji.

 

W pierwszej turze grantów zostaną wzięte pod uwagę wnioski złożone do 10 maja 2023.

W drugiej grantów zostaną wzięte pod uwagę wnioski złożone do 21 maja 2023 oraz te wnioski, które nie otrzymały dofinansowania w pierwszej turze.

 

Zwroty

Zwrot opłaty konferencyjnej – rozliczenie z konsumentem (osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej)

Zwrot w pełnej wysokości możliwy jest do 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Fundację oraz pod warunkiem dostarczenia Fundacji  formularza zwrotu do Fundacji przed 21 czerwca 2023. Po tej dacie – zwrot nie jest możliwy.  Wzór formularza opublikowany jest w Regulaminie sprzedaży biletów na wydarzenia organizowanej przez Fundacje Candela – dostępnego poniżej.

Zwrot opłaty konferencyjnej – rozliczenie „na fakturę z NIP”

Pełen zwrot opłaty konferencyjnej możliwy jest do dnia 4 maja 2023, pod warunkiem przesłania Fundacji formularza zwrotu. Po tej dacie zwrot jest możliwy, po potrąceniu 50% wysokości opłaty konferencyjnej,  pod warunkiem przesłania Fundacji formularza zwrotu do dnia 4 czerwca 2023 roku (włącznie). Od 5 czerwca 2023 – zwrot nie jest możliwy. Wzór formularza opublikowany jest w Regulaminie sprzedaży biletów na wydarzenia organizowanej przez Fundacje Candela – dostępnego poniżej.

Często zadawane pytania (FAQ)

Tak. Prosimy o kontakt z organizatorami – pko@candela.org.pl

Tak. Przy rejestracji można wybrać sposób płatności – przelewem bankowym lub też kartą. W przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z VAT prosimy o wstępne wypełnienie formularza rejestracyjnego wybierając opcje płatności przelewem, a następnie przy przesyłaniu oświadczenia dodać informację o chęci opłacenia należności kartą. 

Rekomendowany rozmiar plakatu to A0 (orientacja pionowa).  Stojak będzie miał powierzchnię mocującą 125 x 90 cm (wysokość x szerokość).

Tak. Zgłoszenia abstraktów oraz rejestracja na konferencje to dwa niezależne procesy.  Zgłoszenie abstraktu wystąpienia nie jest tożsame z rejestracją na wydarzenie. 

W tym roku, ze względu na dostępność połączeń kolejowych, organizatorzy zrezygnowali z organizacji autokaru.

Tak. Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników Polskiej Konferencji Optycznej – członków Komitetu Naukowego, wykładowców plenarnych, uczestników aktywnych oraz biernych. W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu – pko@candela.org.pl

Nie. Przypomnienie o płatności wysyłane jest po 10 dniach od zarejestrowania, jeżeli płatność nie wpłynie na konto organizatora. W przypadku braku płatności w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych – rezerwacja zostanie anulowana. 

W przypadku chęci wydłużenia terminu płatności – prosimy o kontakt z organizatorami.